Context staat altijd voorop
Wij mensen willen dingen heel graag demoniseren. Wij wijzen graag een zondebok aan met uitspraken als “jij doet het fout”, “jij doet het goed”, “van deze stof word je dik” en “van deze stof word je ziek”. Uiteindelijk draait het altijd om context, want er is nooit 1 variabele die ervoor zorgt dat er iets (niet) gebeurt. 

Ontwikkel een kritisch denkvermogen
Wat wij als opleiders dan ook erg belangrijk vinden is het ontwikkelen van een kritisch denkvermogen bij iedere trainer, waarbij er onderscheidt kan worden gemaakt binnen de context. Je leert de juiste vragen te stellen om zo vanuit verschillende vakgebieden zoals fysiologie, anatomie en psychologie de juiste keuze te maken. Al deze vakgebieden hebben invloed op elkaar. Daarnaast zit elke persoon anders in elkaar en moet je dus ook nuance verschillen kunnen aanbrengen. Wanneer je een groep van 12 mensen traint kan het zo zijn dat je de squat bij de ene persoon anders moet aanleren dan bij de andere persoon. 

Geen foute keuzes, maar verkeerde toepassingen
Er bestaan geen goede of foute oefeningen en methodes, maar wel de verkeerde toepassing hiervan.  Denk maar eens aan stoffen. Men maakt onderscheidt tussen giftige en niet giftige stoffen, maar er bestaan geen giftige stoffen. Wat wel bestaat zijn giftige doseringen. Context is altijd belangrijker dan de algemene weetjes. 

Recent Posts
0