Hoe bepaal je de juiste trainingsbelasting voor een sporter?

Om de trainingsbelasting voor een sporter/atleet in een sportteam in kaart te kunnen brengen zijn er diverse methoden mogelijk. Van hele dure en complexe datasystemen tot en met goedkopere zelfgemaakte Excel sheets.

Load wordt in de (sport)performance vaak onderscheiden in twee variabelen.

External load: het totaal aantal kilo’s wat er in de gym gelift wordt, totaal gelopen afstand in diverse snelheden, totaal aantal kilometers zwemmen, aantal gemaakte jumps c.q. sprongen in volleybal gemaakt tijdens trainingen e.d.

Internal load: diverse hartslag varianten, well-beiing score lijsten, RPE (Rating of perceived exertion) e.d.

Deze loads wordt in kaart gebracht tijdens trainingssessies, gymsessies en wedstrijden.

Een simpele manier om de internal load te berekenen is de sessie RPE, de mate van beleefde intensiteit/zwaarte van de gedane type training en/of wedstrijd. In andere woorden; hoe zwaar de (trainings)prikkel bij de  individuele sporter/atleet is geland. Hierin wordt alles meegenomen: de vermoeidheid en pijntjes van de training(en) en de eventuele stress die je in de trainingssessie meenam. Denk bijvoorbeeld aan tentamens/examens bij jonge sporters/atleten.

Dit wordt berekend door de trainingstijd in minuten te vermenigvuldigen door de RPE, een getal die subjectief aangeeft hoe zwaar jij de training vond.

Voorbeeld: 60 minuten training met een RPE van 6= Hard=zwaar (zie gebruikte RPE schaal uit de sportperformance trainer opleiding van Dutch HDA) dan kom je uit op een internal load van 60×6= 360 units. Als je 3 trainingssessies met dezelfde tijd en RPE in 1 week had kom je op een weekload van totaal 1080 units uit. Deze kun je dan uitzetten in een Excelsheet. Op deze manier kun je van week tot week en van verschillende fasen in je gekozen periodisering de load (internal en external) gebruiken als sturingsmechanisme voor de individuele sporter/atleet.

Bronnen
1. Borg, G.A. (1982). “Psychophysical Bases of Perceived Exertion.” Medicine and Science in Sports and Exercise, 14(5), 377-381.
2. Impellizzeri, F.M., E. Rampinini, A.J. Coutts, A. Sassi, and S.M. Marcora (2004). “Use of RPE-Based Training Load in Soccer.” Medicine and Science in Sports and Exercise, 36(6), 1042-1047.
Link:
https://simplifaster.com/articles/use-rpe-team-sports/

Recent Posts