Privacyverklaring Dutch Human Developement Academy

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en overige.

Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om tot een eventuele overeenkomst te komen en de afgesproken zaken in deze overeenkomst uit te voeren. Dit geldt voor zowel onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Als potentiële klant van ons gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over onze opleidingen en diensten, een offerte te kunnen sturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties en wensen bepaalde zaken of diensten moeten voldoen, zaken/maatwerk te kunnen leveren, werkzaamheden voor u te verrichten, trainingen uit te kunnen voeren, te kunnen factureren, en vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier, partner of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van een eventuele bovengenoemde of ander soort overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte aanvraag te kunnen sturen, een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde zaken geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte gegevens aan derden

In verband met de uitvoering van eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in opdracht van ons werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag en registratie van onze inkoop- en verkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte, onze leverancier van ons backoffice systeem en aan ons administratiesysteem toegevoegd. Indien wij gebruik maken van een e-maildienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Daarnaast is het mogelijke dat wij uw gegevens verstrekken aan onze partners / collega opleiders, indien daartoe aanleiding is en wij u door middel van die samenwerking en het verstrekken van uw persoonlijke gegevens een betere service en kwaliteit van diensten kunnen leveren. Daarnaast maken wij gebruik van Microsoft office in de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mail en andere bestanden. We hebben bij deze doorgifte een gerechtvaardigd belang omdat wij gegevens digitaal willen opslaan en verwerken en uitbesteding hiervan verschillende voordelen heeft.

Als laatste zullen wij uw gegevens mogelijk doorgeven aan onze accountant, boekhouder, administrateur. Wij hebben hierbij een gerechtvaardigd belang in verband met diverse wettelijke bepalingen. Ook zou het kunnen zijn in uitzonderlijke gevallen uw gegevens doorgegeven worden aan een verzekeraar, de belastingdienst en evt inspectiediensten. Ook hierbij hebben we een gerechtvaardigd belang omdat wij wettelijk aan bepaalde verplichtingen moeten voldoen, in geval van een conflict of schade aanspraak moeten kunnen maken op uitkering van vergoedingen of rechtsbijstand.

Cookies

Onze website gebruikt functionele cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan. Onze cookies zijn functioneel en dat wil zeggen dat ze alleen worden geplaatst om de goede werking van de site mogelijk te maken. 

Google

Wij gebruiken Google Analytics en Search Console om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.  Je kan hierover meer lezen via: https://policies.google.com/technologie/partner-sites

Direct Marketing

Als u daarvoor toestemming heeft gegeven zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst via persoonlijk e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor doen. Iedere keer dat wij een reclame mailing sturen heeft u de mogelijkheid om ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent zullen wij uw gegevens uiterlijk een jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk een jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u welkom bij ons geworden of waarbij u dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar in de overeenkomst met een volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht onze administratie dienen te bewaren voor de belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen uw persoonsgegevens verwijderen.

Beeldmateriaal

Het kan zijn dat wij tijdens opleidingsdagen of trainingsdagen beeldmateriaal (denk hierbij aan foto’s, video’s, etc.) willen schieten. Hiervoor zullen wij vooraf schriftelijk toestemming aan u vragen. Het geschoten beeldmateriaal zullen wij gebruiken voor opleidingsdoeleinden en marketing uitingen, onder andere op social media. Indien het beeldmateriaal wel gebruikt wordt, zal dit tot het einde van de toepassing / het gebruik worden bewaard. Indien wij materiaal geschoten hebben wat wij niet (meer) gebruiken, zal dit materiaal uiterlijk een jaar na het boekjaar waarin dit geschoten is vernietigd worden.

Uw Rechten

Heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of Overdracht van die gegevens aan een ander te beperken of te verbieden. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Dutch Human Development Academy. Kamerlingh Onnesweg 268, 1223 JR Hilversum, Email: info@dutch-hda.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

In geval van een datalek

In het geval er een data lek is ontstaan zullen wij zo spoedig mogelijk passende maatregelen nemen. Indien noodzakelijk zullen wij dit ook binnen 72 uur aan u melden en melden bij de Autoriteit persoonsgegevens.

nl_NL_formal

Houd je kennis
up-to-date met GRATIS content

Omtrent alles wat te maken heeft met fitness, het menselijk lichaam, training en sport. Meld je aan!

Houd je kennis up-to-date met GRATIS content

omtrent alles wat te maken heeft met fitness, menselijk lichaam en sport. Meld je aan!