POWER YOUR CAREER

WORD STRENGTH & CONDITIONING SPECIALIST

Data:

Start: vrijdag 6 november 2020
Lestijden: 10:00 tot 16:00 uur
Examendag: vrijdag 11 december 2020

Details:

Locatie:
Kamerlingh Onnesweg 268
1223 JR Hilversum

Docenten:
Erwin van Beek
Remco Sanders

Prijs:

1497,-

Inclusief lesmateriaal, app, examengeld

Unieke opleiding

Les van de Pro’s

Nadruk op praktijk

Afstemming op iedere sporter

Specialist in groepsspecifieke training

De sport groeit, de groepen worden groter en sporters verwachten meer van je. Je hebt behoefte aan diepere kennis, het vermogen om beter te analyseren en bewegingen stapsgewijs en progressief op te bouwen. Jij bent:

-CrossFit trainer

-Trainer in een Box of een Strength & Conditioning Center

-Bootcamptrainer

-Een groepstrainer die zich bezig met kracht en conditie voor zijn/haar sporters

Je bent ambitieus, wilt jezelf ontwikkelen en sporters een betere training aanbieden. Dit is waarom je de opleiding Strength & Conditioning Specialist van Dutch HDA wilt gaan volgen. Ons programma zorgt voor een stevige theoretische basis, maar is vooral praktisch. We leren je de verschillende oefeningen tot in de perfectie te beheersen, de regels te kennen en je te ontwikkelen als trainer, coach en persoonlijkheid. We helpen je hoe je een inspirerende training kunt verzorgen voor alle sporters en binnen de groep individuen persoonlijk kunt trainen en begeleiden.

Dutch HDA heeft een reeks digitale opleidingen met een geheel nieuw trainingsleermodel ontwikkeld op basis van tientallen jaren aan kennis en ervaring in ondernemen, lesgeven, coachen, trainen en de (top)sport zelf. We geven de opleidingen zelf en leren je de fijne kneepjes van het vak. Maar we brengen je ook kritische denkvermogen bij. Want in ons vak bestaat geen goed of fout. Iedereen zit anders in elkaar en heeft andere prikkels nodig. Ons doel is om je hiervan bewust te maken en je uit te dagen om continue de koppeling te maken tussen theorie en praktijk. Ook zullen je tijdens de lessen steeds bevragen waarom je bepaalde beslissingen neemt en bepaalde cues geeft. Op deze manier zul je je ontwikkelen tot een vakbekwaam strength & conditioning specialist.

In onze 5-daagse opleiding richten wij ons qua theorie naast een compacte samenvatting van anatomie, fysiologie en biomechanica vooral op regels van uitvoering van oefeningen en tactische aspecten en introduceren we belangrijke concepten als GPP versus SPP en programmeren en periodiseren met behulp van de rotsblokmethode.

De opleiding staat bijna volledig in het teken van de praktijk waarbij je onder meer voorgeprogrammeerde schema’s leert maken op verschillende niveaus van sporters. Je leert grotere groepen coachen waarbij presentatie en looplijnen van belang zijn net zoals het gebruiken van verschillende coachingstijlen afhankelijk van het individu. Voor jezelf geven we veel aandacht aan reflectie en hoe je acteert op ervaringen.

Onderstaand overzicht geeft een duidelijk beeld van wat je leert als Strength & Conditioning Specialist.

Techniek training

Progressieve opbouw van complexere oefeningen van drie verschillende categorien te weten gewichtsoefeningen (cleans, jerks, snatches etc), lichaamseigenoefeningen (ring dips, kipping pull-ups, muscle-ups, handstand progressies) en hartslagverhogende oefeningen (rennen, roeiers, double unders)

Theorie

Compacte samenvatting van leerstof Anatomie, Inspanningsfysiologie en Biomechanica uit de opleidingen van Dutch HDA

Inspannings fysiologie

Het leren programmeren om de juiste stimulus op het gebied van Fysiologie te bereiken

Specifieke leerstof

Regels van uitvoeringen, tactische aspecten en introductie van concepten zoals GPP vs SPP

Intake

Compacte samenvatting van intake methoden uit de opleidingen van Dutch HDA

Trainings programma

Programmeren en periodiseren met behulp van de rotsblokmethode

Coaching

Individualiseren/scalen van voorgeprogrammeerde schema’s op vier niveau’s te weten: geblesseerde sporters, beginners, gevorderd, competitief. Coachen van (grotere) groepen en alle aspecten die daarmee samenhangen zoals stemgebruik en looplijnen. Inzicht in hoe binnen een groep verschillend coachingsstijlen toegepast kunnen worden op het individu

Persoonlijkheids ontwikkeling

Reflectie en inzicht om jezelf te ontwikkelen van atleet, trainer tot coach en mentor. Zelfstandige persoonlijkheid die krachtig en zeker in zijn schoenen staat, kritisch kan nadenken, open staat voor feedback en zaken goed kan onderbouwen. Zelflerende professional die reflecteert en acteert op ervaringen

Studiemateriaal

Het lesmateriaal van Dutch DHA is volledig digitaal. Dat is modern, maar ook noodzakelijk omdat wetenschappelijke en praktische inzichten in de branche snel veranderen. Steeds zullen wij het lesmateriaal aanpassen als nieuwe inzichten dit vereisen. Naast het e-book krijg je de app met met augmented reality beeldmateriaal aangeboden.

Docent

De opleidingen van Dutch HDA worden gegeven door de pro’s in de branche. Onze overtuiging is dat de docent van doorslaggevende betekenis is voor het succesvol aanleren van kennis en vaardigheden. Voor Strength & Conditioning Specialist verzorgen Erwin van Beek en Remco Sanders de opleiding. Remco zal drie dagen lesgeven, terwijl Erwin één praktijkgerichte dag zal verzorgen specifiek gericht op zijn aanpak en visie op programmeren en coachen. Mochten de docenten verhinderd zijn dan zal een andere pro uit het team van Dutch HDA hen vervangen.

Groepsgrootte

Je krijgt les in kleine groepen van maximaal 10-12 personen.

Stage

De stage vormt een belangrijk onderdeel van de opleidingen van Dutch HDA. Je brengt de verworven vaardigheden in de praktijk en leert zelfstandig werkervaring op te doen. Tijdens de opleiding volg je in totaal minimaal 20 uur stage.

Studiebelasting

De opleiding kent een studiebelasting van 19 uur per week, waarvan 6 uur les, 4 uur stage en 9 uur zelfstudie.

Examen

Het examen van de opleiding wordt op de laatste dag van de opleiding afgenomen en bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

Theorie examen

Het theorie-examen kent de vorm van een reflectiegesprek over de aan begin van de cursus gekozen (sport)casus uitgewerkt in jouw portfolio.

De te toetsen theorie-onderdelen zijn presentatie en evaluatie van de (sport)casus, reflectie op het eigen handelen, authenticiteit en transfer van kennis.

Praktijkexamen

Het praktijkexamen bestaat uit het uitvoeren van sportspecifieke oefenstof en het begeleiden/instrueren van een sporter/atleet met deze oefenstof.

Tijdens het examen testen we je op eigen vaardigheid en instructie. Na afloop vind een reflectiegesprek plaats.

Na het gesprek volgt de beoordeling en hoor je of je geslaagd bent.

Dutch HDA stelt de beoordeling en aanbevelingen op je schrift.

Herkansingen

Indien je bent gezakt voor één of beide van de onderdelen van het examen, kun je een herexamen aanvragen. Hieraan zijn de volgende kosten verbonden:

Theorie examen: €49,-
Praktijk examen: €79,-

Diploma

Na het met goed gevolg afleggen van de examens, ontvang je het diploma Strength & Conditioning Specialist.

Na het succesvol afronden van de opleiding Strength & Conditioning Specialist beschik je over de volgende competenties:

 • Je kunt aan de slag bij fitnessscholen gespecialiseerd in Strength & Conditioning specialismen als zelfstandige trainer die in staat is grotere groepen individueel te begeleiden op het gebied van complexere methodes.
 • Als Strength & Conditioning Specialist bezit je de skills om vanuit voorgeprogrammeerde schema’s individuele verschillen toe te kunnen passen.
 • Je leert sporters te observeren en op basis daarvan zijn/haar niveau te bepalen.
 • Je kunt een progressief trainingsprogramma/programmering ontwikkelen voor groepen mensen bestaande uit verschillende fasen van de rotsblokmethode rekening houdend met individuele verschillen.
 • Je beheerst alle oefeningen vanuit de Strength&Conditioning methode tot in perfectie en kiest op basis van de analyse van de individuele klant welke oefeningen en welke manier van uitvoeren het beste resultaat biedt.
 • Je leert jezelf te ontwikkelen als atleet, trainer, coach en uiteindelijk mentor. Je kunt snel schakelen tussen verschillende coachingsstijlen en technieken om (individuen in) groepen goed te kunnen trainen.

Onderwijslocatie

De opleidingen vinden plaats in Hilversum:
”No Excuses”
Kamerling Onnesweg 268
1223 JR Hilversum

Kosten

De totale kosten voor de opleiding Strength & Conditioning Specialist bedragen: € 1497,-

Het e-book, de app met augmented reality en de examenkosten zijn hierbij inbegrepen.

De opleidingen van Dutch HDA zijn CRBKO geaccrediteerd en dientengevolge vrijgesteld van BTW.

Volg je de opleiding ten behoeve van een beroep in de fitnessbranche dan zijn de kosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Agenda

 Vrijdagen van 10.00 tot 16.00 uur

 • Dag 1: 6 november 2020
 • Dag 2: 13 november 2020
 • Dag 3: 20 november 2020
 • Dag 4: 27 november 2020
 • Dag 5: 4 december 2020
 • EXAMEN: 11 december 2020

Pakketvoordeel

Wil je graag profiteren van van de progressieve opbouw van onze opleidingen waarbij alle opleidingen naadloos op elkaar aansluiten? Maak dan gebruik van het Dutch HDA Specialist pakket en de aantrekkelijke korting die wij aanbieden.

In het Dutch HDA Specialist pakket volg je twee opleidingen, te beginnen met Fitness Trainer en je sluit af met de specialty naar keuze, bijvoorbeeld Strength & Conditioning Specialist.

In plaats van € 3.644,- bieden we je deze twee opleidingen aan voor een pakketprijs van € 3.389,-. Hiermee bespaar je € 255,- ofwel 7% van de prijs van de individuele opleidingen. Indien gewenst kun je het bedrag in vijf maandelijkse termijnen voldoen.

Wil je gebruik maken van onze pakketaanbieding, neem dan contact met ons op, dan kunnen we samen met jou het best passende programma ontwerpen. Email: info@dutch-hda.nl

Voor de opleiding Strength & Conditioning Specialist is het prettig als je een  vooropleiding hebt gevolgd zoals Strength & Conditioning Fundamentals in combinatie met Strength & Conditioning Advanced. Absoluut noodzakelijk is het niet omdat dit een zeer praktijk gerichte opleiding betreft. Wel moet je een (ervaren) sporter zijn en passie hebben voor deze discipline. Mocht je twijfelen, aarzel dan niet en stuur ons een mailtje.

Lees hier de feedback van studenten die de opleiding eerder hebben gevolgd.

Kan ik één of meerdere dagen van de opleiding missen?

Wij verwachten dat de student alle lessen aanwezig is. Bij ziekte of andere speciale gelegenheden neem je contact op met de docent en heb je overleg hoe je de oplopen achterstand het best kunt inhalen.

Wat kan ik verwachten tijdens de lessen?

De opleidingen van Dutch HDA zijn pittig en we verwachten zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van de student. De eerste indruk kan soms enigszins verwarrend overkomen omdat er wat ons betreft niet één waarheid bestaat waar het gaat om het juist uitvoeren van fitnessoefeningen. Ons uitgangspunt is dat ieder individu verschillend is en dat de uitvoering van een oefening daarom niet direct goed of fout hoeft te zijn. Het hangt simpelweg af van de mogelijkheden van het individu. Later in de opleiding zul je ons uitgangspunt gaan begrijpen.

Zijn de opleidingen van Dutch HDA geaccrediteerd?

Ja, Dutch DHA is in het bezit van de accreditatie van EREPS en het CRBKO.

Hierdoor heb je met deze opleiding een Branche erkende diploma op zak, waarmee je jezelf kan inschrijven in het register van EREPS (European Register of Exercise Professionals). Dit betekent dat je als trainer over de juiste kwalificaties en competenties beschikt om het beroep van erkend trainer in de fitnessbranche veilig en effectief uit te oefenen in Europa en daarbuiten.

In het CRKBO staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Naast de accreditaties vinden wij het belangrijk dat onze opleidingen wetenschappelijk onderbouwd zijn en succesvol getest, toegepast zijn en erkend door vooraanstaande partijen in de fitnessbranche.

De opleidingen van Dutch HDA zijn ontwikkeld door drie fitnessprofessionals met gezamenlijk meer dan vijftig jaar ervaring in het trainen van trainers, eigenaren van succesvolle sportscholen en een bewezen track record in de Nederlandse (top)sportwereld. De doelstelling is om hoogwaardige opleidingen die voldoet aan alle huidige eisen en een nieuwe standaard neer te zetten in de branche.

Dutch HDA maakt deel uit van de FAF (Fit as FAQ, www.fitasfaq.nl), een netwerk van vijf hoogwaardige aanbieders in de fitness dat wekelijks blogt over actuele onderwerpen en ook jaarlijks een seminar/dag organiseert om fitnessprofessionals te informeren over de laatste stand van zaken in de branche.

Accepteer Dutch HDA diploma’s van andere fitnessopleidingen?

Ja, wij accepteren ook diploma’s van andere aanbieders in de branche. Wij bevelen wel altijd aan om de diagnostische toets te maken die bij onze verschillende opleidingen staan. Op die manier komt de student niet voor de onplezierige verrassing te staan dat de genoten opleiding niet goed aansluit bij het vervolg bij Dutch HDA. Onze ervaring is dat onze opleidingen als pittig worden beschouwd.

Wat zijn mijn kansen op een baan in de fitnessbranche?

De fitnessbranche is een grote sector, die nog steeds groei laat zien. Steeds meer tekent de trend zich af richting specialisatie met enerzijds het bestaan van budget fitness formules en anderzijds de vorming van hoogwaardige boutiques met allerlei specialismes. Deze trend onderstreept des te meer het belang jezelf te onderscheiden als fitnesstrainer.

Staat je vraag er niet tussen? Stuur ons een mail of neem contact op via de site.