Melkzuur als brandstof!

Vaak horen wij in de sportschool dat iemand verzuurd is en daardoor zijn of haar oefening niet meer goed kan uitvoeren of de training volhoudt. Die verzuring, lactaat of melkzuur genoemd, zou daarvan de oorzaak zijn. Maar is dit wel zo?

Het verschil tussen lactaat en melkzuur:
Lactaat is geïoniseerd melkzuur. Geïoniseerd wil zeggen dat de atomen waaruit melkzuur bestaat er ionen bij krijgt of eraf gaan, en het atoom daardoor positief of negatief geladen wordt. Zodra melkzuur met bloed in aanraking komt ontbindt het direct in lactaat en waterstof. Met een lactaatmeter meten we lactaat en geen melkzuur. De verandering in Ph waarde wordt veroorzaakt door de waterstof (H+ ionen) delen en niet het lactaat.

Lactaat is geen afvalproduct, zoals veel gedacht wordt:
In de regel wordt gedacht dat lactaat een afvalproduct (of afvalstof) is, een rest product van een onvolledige glycolyse verbranding. Onder een onvolledige glycolyse verbranding verstaan we een verbranding waarbij te weinig zuurstof beschikbaar is, en de glucose niet volledig kan worden gebruikt voor de productie van ATP. Hierbij ontstaat lactaat.
Maar lactaat is geen afvalproduct maar een tussenproduct van meerdere metabole processen die in het lichaam plaatsvinden bij energielevering. Lactaat zou een verhoging van de zuurgraad en vermoeidheid veroorzaken. Echter stelt lactaat vermoeidheid juist uit.

Lactaat is een energiebron!
Lactaat die bij hoge inspanning gevormd wordt komt deels in de bloedbaan terecht, omdat het niet allemaal in de cel verwerkt kan worden. Deze lactaat wordt getransporteerd naar de lever en weer omgezet in glucose en kan vervolgens weer gebruikt worden als directe en indirecte energiebron (Coricyclus).
Lactaat wordt ook gevormd bij lage inspanning, niet alleen bij hoge inspanning!
Bij lage inspanning wordt er weinig lactaat geproduceerd, maar het wordt wel degelijk aangemaakt. Deze lactaat gaat via de bloedbaan naar de lever en wordt daar omgezet in glucose, en komt weer als energiebron beschikbaar.

Samengevat:
Lactaat is niet iets slechts maar iets goed. We gebruiken lactaat als brandstof, het is een grote energiebron voor het aanmaken van glucose in de lever, en is een snelle directe en indirecte energiebron bij hoge mate van inspanning. Wij vormen continu lactaat niet alleen bij hoge maar ook bij lage inspanningen.
Wil dit nu zeggen dat we alle trainingen die wij doen of voor onze klanten maken, op hoog intensief niveau moeten uitvoeren waarbij lactaatvorming ontstaat? Nee. Er zijn namelijk tal van andere redenen om een goede balans te vinden tussen laag intensief en hoog intensief trainen belangrijk is.
Lactaat wordt bij ons in het bolmodel behandeld in de blauwe bol, waarbij de trainingseffecten op fysiologisch celniveau behandeld worden in zowel de Basis Fitness Trainer en de Gevorderd Fitness Trainer opleiding.
Meer info: www.dutch-hda.nl

Bronnen:
Bert Flier: transition.nl Wat train ik nu eigenlijk, artikelen deel 1 tm 3
Jan Olbrecht (2000) | The Science of Winning: Planning, Periodizing and Optimizing | Swim Training, Belgium.
www.wielerwijzer.be: lactaat of melkzuurmisvattingen uit de wereld
Gettemans, J (2014). De Cel: Energie en metabolisme. Gent: Universiteit Gent.

Recent Posts