POWER YOUR CAREER

WORD PERSONAL TRAINER

Data:

Start: vrijdag 18 oktober 2019
Lestijden van 10:00 tot 16:00 uur
Examendag: vrijdag 15 november 2019

Details:

Locatie:
Kamerlingh Onnesweg 268
1223 JR Hilversum

Docent:
Juul Bakker

Prijs:

1097,-

Inclusief lesmateriaal, app, examengeld

Nieuwe benadering Fitness

Les van de Pro’s

Nadruk op praktijk

Branche erkende opleiding

Strength & Conditioning Advanced

De opleiding Strength & Conditioning Advanced vormt de beste opleiding voor degenen die al een sportspecifieke MBO/HBO of andere fitnesssopleiding (Fitvak of AALO) hebben gedaan en die echt alle aspecten van het fitnessvak in hun vingers willen krijgen, hetzij als Personal Trainer Specialist, dan wel als Sport Performance Specialist of Strength & Conditioning Specialist. Bij Dutch-HDA leiden wij mensen direct op als trainer die vanaf de eerste dag onderscheid maakt tussen individuen en de trainingsmethoden en begeleiding die daarbij passen. Je verdiept je in de theorie, past deze direct toe in de uitgebreide praktijksessies en ontwikkelt jezelf als coach. De door ons ontwikkelde leermodellen ondersteund door moderne technologieën helpen je vak als fitnesstrainer echt te doorgronden en maken het leren makkelijker en leuker. Je werkt in kleine groepen en zult merken hoe belangrijk het is om les te krijgen van de echte pro’s in de business. Na afloop van de opleiding kun je zelfstandig werken als personal trainer en groepen en/of individuele sporters begeleiden met een doelgericht en inspirerend trainingsprogramma. De opleiding Strength & Conditioning Advanced vormt de ideale maar vaak ook noodzakelijke springplank naar de specialties van Dutch HDA: Personal Trainer Specialist, Sport Performance Specialist en Strength & Conditioning Specialist.

In onze 5-daagse opleiding leren wij je fitness op een hele nieuwe manier te benaderen. We gebruiken hiervoor het door ons ontwikkelde Bolmodel. In het Bolmodel wordt niet één enkel aspect van trainen benadrukt, maar komen alle elementen die van invloed zijn op bewegen en trainen, zoals de biologische, neurologische en psychische aspecten aan bod. Bij de opleiding Strength & Conditioning Advanced brengen we je veel theorie bij maar leggen we vooral de nadruk op het toepassen van de theorie in de praktijk. Individualisering speelt een steeds belangrijker rol. Omdat ieder mens anders is zal je daar als trainer/coach bij de uitvoering en beoordeling van oefeningen rekening mee moeten houden.

Dutch HDA kent een progressieve opbouw in de opleidingen. Iedere opleiding brengt de student steeds een stapje verder in zijn/haar ontwikkeling. Onderstaand overzicht geeft een duidelijk beeld wat je leert bij de opleiding Strength & Conditioning Advanced.

Techniek training

Uitvoeren van complexere variaties van de basisoefeningen: Frontsquat, high/low bar backsquat, (sumo)deadlift, turkish get-up, pull-up, ring push-up en shoulder press. Toevoeging van oefeningen voor doelstelling snelheid en vermogen: kettlebell swings, kettlebell snatches, push press etc.

Anatomie

Verdieping van lesstof, leren van onderscheid in functie van bi- en mono articulaire spieren en verschillende gewrichten en structuren. Behandeling (para)sympathisch zenuwstelsel

Inspannings fysiologie

Complexere mechanismen van het systeem; de werking en effecten van het lichaam bij training: SEC/PEC mechanismen, motorische en sensorische systemen (neurologie) 

Biomechanica

De werking van natuurkundige wetten en de invloed op de output en snelheid van een sporter. Vanuit een bewegingsanalyse een oefening meer knie- of heupdominant maken

Intake

Complexere test- en metingmethodes om gedetailleerde omschrijving van beginsituatie in kaart te brengen

Trainings programma

Ontwerpen van progressieve trainingsschema’s gedurende drie maanden

Coaching

Coachen van groepen en alle aspecten die daarmee samenhangen zoals stemgebruik en looplijnen. Sporters motiveren door afwisseling, progressieve opbouw en steeds nieuwe bereikbare doelen

Persoonlijkheids ontwikkeling

Ontwikkeling van kritisch denkvermogen en vermogen om zaken in context te kunnen zien. Discussie kunnen voeren, feedback ontvangen en op een goede en prettige manier argumenten leren onderbouwen. Vertrouwen om groepen te kunnen aansturen 

Studiemateriaal

Het lesmateriaal van Dutch DHA is volledig digitaal. Dat is modern, maar ook noodzakelijk omdat wetenschappelijke en praktische inzichten in de branche snel veranderen. Steeds zullen wij het lesmateriaal aanpassen als nieuwe inzichten dit vereisen. Naast het e-book krijg je de app met met augmented reality beeldmateriaal aangeboden. Met een smartphone of tablet kun je als student via een marker de anatomie van de mens perfect in 3D zien en bestuderen. Een nieuwe wereld gaat voor je open en je raakt geboeid door het onderwerp. Naast anatomie, krijg je in de app frequent vragen aangeboden die helpen het lesmateriaal te verduidelijken en je stimuleren om het zelf door te nemen. Het vormt ook een praktische tool in de voorbereiding naar het examen.

Docent

De opleidingen van Dutch HDA worden gegeven door de pro’s in de branche. Onze overtuiging is dat de docent van doorslaggevende betekenis is voor het succesvol aanleren van kennis en vaardigheden. Voor Strength & Conditioning Advanced verzorgt Juul Bakker de opleiding. Mocht hij verhinderd zijn dan zal een andere pro uit het team van Dutch HDA hem vervangen.

Groepsgrootte

Je krijgt les in kleine groepen van maximaal 10-12 personen.

Stage

De stage vormt een belangrijk onderdeel van de opleidingen van Dutch HDA. Je brengt de verworven vaardigheden in de praktijk en leert zelfstandig werkervaring op te doen. Tijdens de opleiding volg je in totaal minimaal 20 uur stage.

Studiebelasting

De opleiding kent een studiebelasting van 19 uur per week, waarvan 6 uur les, 4 uur stage en 9 uur zelfstudie.

Examen

Het examen van de opleiding wordt op de laatste dag van de opleiding afgenomen en bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

Theorie-examen

Met het theorie-examen testen we of je verbanden en context van de aangeboden lesstof beheerst. Het examen bestaat uit 30 open vragen, waar je 60 minuten de tijd voor hebt.

Praktijkexamen

Het praktijkexamen bestaat uit het geven van een training aan een kleine groep sporters (30 minuten). De lesvoorbereiding speelt hierbij een belangrijke rol speelt. Hierna volgt een evaluatiegesprek met de examinator (15 minuten).

In het evaluatiegesprek onderbouw je de keuzes die je hebt gemaakt. Na het gesprek volgt de beoordeling en hoor je of je geslaagd bent.

Wij stellen de beoordeling en aanbevelingen voor je op schrift, zodat je het later nog eens kunt teruglezen.

Herkansingen

Indien je bent gezakt voor één of beide onderdelen van het examen, kun je een herexamen aanvragen. Hieraan zijn de volgende kosten verbonden:

Theorie-examen: €49,-
Praktijkexamen:  €79,-

Diploma

Na het met goed gevolg afleggen van de examens, ontvang je het diploma Strength & Conditioning Advanced.

Na het succesvol afronden van de opleiding Strength & Conditioning Advanced beschik je over de volgende competenties:

 • Je kunt zelfstandig werken in de sportschool en voor individuele of een groep klanten planmatig en doelgericht fysieke trainingen aanbieden.
 • In de opleiding Strength & Conditioning Advanced bij Dutch HDA leer je kritisch denkvermogen ontwikkelen en in context te denken. Je leert je hoe je trainingen op een overtuigende inspirerende en motiverende wijze kunt geven. Je zorgt ervoor dat de mensen iets leren en zorgt dat ze resultaat behalen.
 • Je kunt een intake afnemen aan de hand van complexere testen en metingen om binnen de groep goed te kunnen individualiseren. Vervolgens kun je een SMART doelstelling formuleren
 • Je kunt een progressief trainingsschema ontwerpen voor de korte termijn voor een groep waarbij je rekening houd met de individuele verschillen. Je bent in staat om voor de juiste persoon de juiste oefening te kiezen.
 • Je kunt complexere fitnessoefeningen tot in perfectie uitvoeren en kiest die oefeningen die het beste bij de individuele klant passen.
 • Je motiveert en ondersteunt de klant door uit te leggen waarom je de oefeningen doet en wat het effect is voor ieder persoon.
 • Je onderscheid jezelf als zelfstandig trainer in de sportschool.

Onderwijslocatie

De opleidingen vinden plaats in Hilversum:
”No Excuses”
Kamerling Onnesweg 268
1223 JR Hilversum

Kosten

De totale kosten voor de opleiding Strength & Conditioning Advanced bedragen: € 1097,-

Het e-book, de app met augmented reality en de examenkosten zijn hierbij inbegrepen.

De opleidingen van Dutch HDA zijn CRBKO geaccrediteerd en dientengevolge vrijgesteld van BTW.

Volg je de opleiding ten behoeve van een beroep in de fitnessbranche dan zijn de kosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Agenda

 Vrijdagen van 10.00 tot 16.00 uur

 • Dag 1: 18 oktober 2019
 • Dag 2: 25 oktober 2019
 • Dag 3: 1 november 2019
 • Dag 4: 8 november 2019
 • EXAMEN: 15 november 2019

 Zondagen van 10.00 tot 16.00 uur

 • Dag 1: 16 februari 2020
 • Dag 2: 23 februari 2020
 • Dag 3: 8 maart 2020
 • Dag 4/EXAMEN: 15 maart 2020

Pakketvoordeel

Wil je graag profiteren van van de progressieve opbouw van onze opleidingen (zie figuur hiernaast) waarbij alle opleidingen naadloos op elkaar aansluiten? Maak dan gebruik van het Dutch HDA Advanced pakket en de aantrekkelijke korting die wij aanbieden.

In het Dutch HDA Advanced pakket volg je twee opleidingen, te beginnen met Strength & Conditioning Advanced, en vervolgens de specialty naar keuze, bijvoorbeeld Personal Trainer Specialist.

In plaats van € 2.294,- bieden we je deze twee opleidingen aan voor een pakketprijs van € 2.133,-. Hiermee bespaar je € 161,- ofwel 7% van de prijs van de individuele opleidingen. Indien gewenst kun je het bedrag in vijf maandelijkse termijnen voldoen.

Wil je gebruik maken van onze pakketaanbieding, neem dan contact met ons op, dan kunnen we samen met jou het best passende programma ontwerpen. Email: info@dutch-hda.nl

Voor de opleiding Strength & Conditioning Advanced verwachten we dat je een vooropleiding hebt gevolgd. Strength & Conditioning Fundamentals sluit perfect aan, maar wij accepteren ook opleidingen van andere aanbieders in de sector of mbo- of hbo-studenten met een fitnessspecialisatie. Om teleurstellingen te voorkomen adviseren we je je niveau te testen en onderstaande toets te maken. Mocht je daarna twijfelen of additionele vragen hebben, aarzel dan niet en stuur ons een mailtje.

Rond welke as is lateroflexie van de romp mogelijk ?

Welke beweging is tegengesteld aan dorsaalflexie?

De M.triceps brachii is een spier met :

De diepte van de squat wordt mede bepaald door:

A: Het begrip ‘vermogen’ heeft niets met tijd (sec/min) te maken B: Het begrip ‘kracht’ heeft niets met massa x tijd x afgelegde weg in bepaalde hoek te maken

Lees hier de feedback van studenten die de opleiding eerder hebben gevolgd.

Kan ik één of meerdere dagen van de opleiding missen?

Wij verwachten dat de student alle lessen aanwezig is. Bij ziekte of andere speciale gelegenheden neem je contact op met de docent en heb je overleg hoe je de oplopen achterstand het best kunt inhalen.

Wat kan ik verwachten tijdens de lessen?

De opleidingen van Dutch HDA zijn pittig en we verwachten zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van de student. De eerste indruk kan soms enigszins verwarrend overkomen omdat er wat ons betreft niet één waarheid bestaat waar het gaat om het juist uitvoeren van fitnessoefeningen. Ons uitgangspunt is dat ieder individu verschillend is en dat de uitvoering van een oefening daarom niet direct goed of fout hoeft te zijn. Het hangt simpelweg af van de mogelijkheden van het individu. Later in de opleiding zul je ons uitgangspunt gaan begrijpen.

Zijn de opleidingen van Dutch HDA geaccrediteerd?

Ja, Dutch DHA is in het bezit van de accreditatie van EREPS en het CRBKO.

Hierdoor heb je met deze opleiding een Branche erkende diploma op zak, waarmee je jezelf kan inschrijven in het register van EREPS (European Register of Exercise Professionals). Dit betekent dat je als trainer over de juiste kwalificaties en competenties beschikt om het beroep van erkend trainer in de fitnessbranche veilig en effectief uit te oefenen in Europa en daarbuiten.

In het CRKBO staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Naast de accreditaties vinden wij het belangrijk dat onze opleidingen wetenschappelijk onderbouwd zijn en succesvol getest, toegepast zijn en erkend door vooraanstaande partijen in de fitnessbranche.

De opleidingen van Dutch HDA zijn ontwikkeld door drie fitnessprofessionals met gezamenlijk meer dan vijftig jaar ervaring in het trainen van trainers, eigenaren van succesvolle sportscholen en een bewezen track record in de Nederlandse (top)sportwereld. De doelstelling is om hoogwaardige opleidingen die voldoet aan alle huidige eisen en een nieuwe standaard neer te zetten in de branche.

Dutch HDA maakt deel uit van de FAF (Fit as FAQ, www.fitasfaq.nl), een netwerk van vijf hoogwaardige aanbieders in de fitness dat wekelijks blogt over actuele onderwerpen en ook jaarlijks een seminar/dag organiseert om fitnessprofessionals te informeren over de laatste stand van zaken in de branche.

Accepteer Dutch HDA diploma’s van andere fitnessopleidingen?

Ja, wij accepteren ook diploma’s van andere aanbieders in de branche. Wij bevelen wel altijd aan om de diagnostische toets te maken die bij onze verschillende opleidingen staan. Op die manier komt de student niet voor de onplezierige verrassing te staan dat de genoten opleiding niet goed aansluit bij het vervolg bij Dutch HDA. Onze ervaring is dat onze opleidingen als pittig worden beschouwd.

Wat zijn mijn kansen op een baan in de fitnessbranche?

De fitnessbranche is een grote sector, die nog steeds groei laat zien. Steeds meer tekent de trend zich af richting specialisatie met enerzijds het bestaan van budget fitness formules en anderzijds de vorming van hoogwaardige boutiques met allerlei specialismes. Deze trend onderstreept des te meer het belang jezelf te onderscheiden als fitnesstrainer.

Staat je vraag er niet tussen? Stuur ons een mail of neem contact op via de site.